Školní družina

Součásti školy jsou školní družina a školní klub.

Školní družina se skládá ze 2 oddělení a má kapacitu 60 žáků. K dnešnímu dni ji navštěvuje 60 dětí.

Provozní doba:               6.15 – 7.15                                                                                                                                 11.15 – 15.45

Počet vychovatelek:      2

E-mail:                           druzina.brezova@zsamsbrezovawz.cz

Činnost školní družiny podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků dle vzdělávacího programu pro školní družiny.

Organizace činnosti ŠD – kroužky:  AJ na internetu,                                                                                                                            internet,                                                                                                                                      jóga,                                                                                                                                          dovedné ruce,                                                                                                                              výtvarný,                                                                                                                                    počítačový,                                                                                                                                  hra na flétnu.

Další fotografie – 2019/2020 podzim                                                                                                                         2018/2019 jaro 2019 zde, zima 2018/2019 zde, podzim 2018 zde                                                2017/2018 jaro 2018 zde, zima 2017/2018 zde, podzim 2017 zde

Kritéria přijetí do ŠD zde

Celoroční plán práce ŠD 2019/2020 zde

Řád ŠD zde