Základní škola

 

                                                                                                  Elektronická ŽK zde

Základní škola Březová je plně organizovanou školou s 1. až 9. ročníkem. V letošním roce navštěvuje školu 209 žáků, kapacita školy činí 300 žáků.

Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní vzdělání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast.

Škola vyučuje obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.

Ředitel školy – Mgr. Petr Očadlík, tel. 556 307 040, 778 204 855

Zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání – Mgr. Stanislav Mička, tel. 556 315 155, 739 302 358

Výchovný poradce – Mgr. Radek Čech

Speciální pedagog – Mgr. Libuše Králíková

Sborovna – tel. 555 502 959                                                                                                                          e-mailové adresy zaměstnanců školy zde

Rozdělení třídnictví, počty žáků ve školním roce 2020/2021

Třída Počet žáků           Třídní učitel
  I.      14 Mgr. Renáta Zlatníková
  II.      19 Mgr. Věra Kociánová
  III.      16 Mgr. Ivana Šípková
  IV.      19 Mgr. Jana Hrbáčová
  V.      30 Mgr. Radek Čech
  VI.      26 Ing. Renata Wagnerová
  VII.      19 Mgr. Nikola Burdíková
  VIII. A      20 Mgr. Helena Přibylová
  VIII. B      18 Mgr. Aneta Klepíková
  IX.      28 Mgr. Jitka Víchová

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Dana Gajdičiarová, Mgr. Adéla Vincour-Majętna, Mgr. Klára Paulerová

Organizace školního roku 2020/2021 (prázdniny)  zde

Plánované termíny třídních schůzek, konzultačních dnů a pedagogických rad                                           třídní schůzky    15. 10. 2020                    1. pedagogická rada   19. 11. 2020                                 konzultační den    7. 1. 2021                     2. pedagogická rada   21. 1. 2021                                   konzultační den   13. 5. 2021                    3. pedagogická rada   13. 4. 2021                                                                                                 4. pedagogická rada   22. 6. 2021

Školní řád zde + Pravidla hodnocení žáků zde

Školní tiskopisy (žádosti)   zde  

Výroční zpráva 2018/2019, 2019/2020 + Příloha č. 1 zde

Školská rada zde

Další dokumenty zde

Rozvrhy hodin zde 

Domácí práce zde 

Aktuality ze života školy zde 

Fotografie ze školních akcí zde

Školní časopis   2017     2018      1 / 2019       2 / 2019       1 / 2020       2 / 2020

Historie školy zde

Archív   2017/2018     2018/2019     2019/2020    

QUESTING  zde