Základní škola

Základní škola Březová je plně organizovanou školou s 1. až 9. ročníkem. V letošním roce navštěvuje školu 205 žáků, kapacita školy činí 300 žáků.

Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní vzdělání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast.

Škola vyučuje obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.

Ředitel školy – Mgr. Petr Očadlík, tel. 556 307 040, 778 204 855

Zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání – Mgr. Stanislav Mička, tel. 556 315 155, 739 302 358

Výchovný poradce – Mgr. Radek Čech

Speciální pedagog – Mgr. Libuše Králíková

Sborovna – tel. 555 502 959                                                                                                                          e-mailové adresy zaměstnanců školy zde

Rozdělení třídnictví, počty žáků ve školním roce 2019/2020

Třída Počet žáků           Třídní učitel
  I.      18 Mgr. Věra Kociánová
  II.      15 Mgr. Renáta Zlatníková
  III.      19 Mgr. Jana Hrbáčová
  IV.      21 Mgr. Ivana Šípková
  V.      26 Mgr. Radek Čech
  VI.      19 Mgr. Nikola Burdíková
  VII. A      20 Mgr. Helena Přibylová
  VII. B      19 Mgr. Aneta Klepíková
  VIII.      27 Mgr. Jitka Víchová
  IX.      21 Ing. Renata Wagnerová

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Dana Gajdičiarová, Mgr. Adéla Vincour-Majętna

Organizace školního roku 2019/2020 (prázdniny)  zde

Plánované termíny třídních schůzek, konzultačních dnů a pedagogických rad                                           třídní schůzky    17. 10. 2019                    1. pedagogická rada   19. 11. 2019                                 konzultační den    9. 1. 2020                     2. pedagogická rada   16. 1. 2020                                   konzultační den   14. 5. 2020                    3. pedagogická rada   21. 4. 2020                                                                                                 4. pedagogická rada   23. 6. 2020

Školní řád zde + Pravidla hodnocení žáků zde

Školní tiskopisy (žádosti)   zde  

Výroční zpráva 2017/2018, 2018/2019 + Příloha č. 2 zde

Školská rada zde

Další dokumenty zde

Rozvrhy hodin zde 

Domácí práce zde 

Aktuality ze života školy zde 

Fotografie ze školních akcí zde

Školní časopis   2017     2018      1 / 2019       2 / 2019       1 / 2020       2 / 2020

Historie školy zde

Archív   2017/2018     2018/2019    

QUESTING  zde