SRPŠ při ZŠ a MŠ Březová

Při škole působí SRPŠ. Jeho činnost probíhá v souladu s legislativou a vnitřními stanovami spolku.

Předseda SRPŠ:     Soňa Janečková                                                                                        Pokladník SRPŠ:    Kateřina Rychtářová

V případě konání různých akcí pro žáky nám pomáhá řada dobrovolníků. Děkujeme za spolupráci.