Základní informace pro školní rok 2018/2019

ZŠ: 10 tříd, 198 žáků

MŠ: 3 třídy

ŠD: 2 oddělení

ŠK: 1 oddělení