Základní informace pro školní rok 2019/2020

ZŠ: 10 tříd, 205 žáků

MŠ: 3 třídy

ŠD: 2 oddělení

ŠK: 1 oddělení