Další dokumenty

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Březová na období 2019 – 2023 zde

Koncepce rozvoje ŠD a ŠK na období 2019 – 2023 zde

Celoroční plán práce zde

Preventivní program školy zde + Příloha zde

Preventivní strategie rizikového chování zde

Plán podpory sociální gramotnosti zde

Plán podpory čtenářské gramotnosti zde

Plán podpory matematické gramotnosti zde

Plán podpory digitální gramotnosti zde

Plán podpory mediální výchovy zde

Manuál pro finanční gramotnost zde

Strategie na podporu čtenářské gramotnosti zde

Plán ekologických činností zde