Informace k přijímacímu řízení – pro 9. ročník

 

V důsledku mimořádné situace vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání ve školním roce 2019/2020, který upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy.

Celý text zákona najdete zde. Níže uvádíme stručný souhrn několika bodů:

– jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách,

– každý uchazeč může písemný test (z ČJ a M) konat pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uvedl nematuritní obor, skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

– škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí obdrží (od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky,

– pokud se jednotná zkouška nekoná (u oborů s výučním listem), situace se oproti původnímu stavu nemění,

odvolání proti nepřijetí není přípustné.

Bližší podrobnosti viz odkaz, nebo po návratu do školy u výchovného poradce.