Aktuality

 

Vyjádření k případu zdravotní indispozice v MŠ

Dne 25. 5. 2020 došlo u jednoho dítěte MŠ ke zdravotním potížím. MŠ tedy dítě izolovala a kontaktovala zákonné zástupce žáka, ti se neprodleně dostavili. Zároveň byla informována hygienická stanice a vzhledem ke skutečnosti, že se zdravotní problémy stupňovaly, byla přivolána RZS. Ta dítě odvezla do opavské nemocnice, kde zůstává doposud.
Provedený test na COVID 19 prokázal negativitu.
Všichni přejeme našemu dítěti, ať se brzy uzdraví a může se vrátit k dětským hrám.

26. 5. 2020                                                           Petr Očadlík, ředitel školy

 

Znovuotevření ZŠ

S účinností od 25. 5. 2020 je škola znovu otevřena pro předem přihlášené žáky prvního stupně. Pro přihlášené žáky je v provozu i školní jídelna. Tělocvična je i nadále uzavřena.

 

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče, s účinností od 25. 5. znovuotevíráme MŠ. Provoz bude vycházet z hygienické metodiky MŠMT ČR pro mateřské školy (zde) a vlastních režimových opatření. Bližší podrobnosti o zahájení provozu byly sděleny dotčeným rodičům mailem.                                                             Těšíme se na vás, děti.                                                                                                                                                                                    Kolektiv zaměstnanců MŠ Březová

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. Více zde.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020

Hygienická metodika, podle které postupuje i naše škola, zde. Příloha uvedené metodiky – čestné prohlášení zde.

 

Informace o způsobu hodnocení

V souladu s pokyny MŠMT ČR zveřejňujeme znění vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pol. šk. roku 2019/2020. Čtěte zde.

 

B. U. M.

Vychází další číslo Březovského Univerzálního Magazínu. Čtěte zde.

 

Příměstský tábor

ZŠ a MŠ Březová nabízí ve dnech 13. – 17. 7. 2020 letní příměstský tábor pod vedením našich pedagogických pracovnic, paní Jany Smolkové a Hany Scholasterové. Více zde. Přihlášky zde.

 

Informace k přijímacímu řízení – pro 9. ročník

Vzor vyplnění zápisového lístku najdete např. zde.  Více informací k přijímacímu řízení zde

 

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Informace zde.

 

Odsunutí plesu

Na základě rozhodnutí vlády ČR jsme nuceni zrušit termín konání 2. školního plesu a přesunout jej z 13. 3. 2020 na později. Více informací zde.