Školní jídelna

 

                                                                                      Elektronické přihlašování zde

Součásti školy je i školní jídelna s kapacitou 500 stravovaných.

Kontakt

Vedoucí školní jídelny – Kamila Brožová, tel. 739 302 356, 556 307 013                                                                                                      e-mail: sj.brezova@skolabrezova.com

Jídelní lístek na tento týden Jídelníček 2020 10 26 + Seznam alergenů zde

Informace o cenách obědů

Ceny stravného jsou rozděleny podle věku, kterého dosáhne dítě v daném školním roce (od 1. září do 31. srpna):

  dotovaná cena plná cena
MŠ do 7 let 36,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina) 68,- Kč
MŠ od 7 let 38,- Kč (přesnídávka, oběd, svačina) 69,- Kč
ZŠ 7 – 10 let 24,- Kč (oběd) 56,- Kč
ZŠ 11 – 14 let 26,- Kč (oběd) 58,- Kč
ZŠ 15 a více let 27,- Kč (oběd) 59,- Kč
cizí strávníci ———- 65,- Kč (oběd)

Způsob platby stravného

Strávník obdrží každý měsíc lístek s cenou stravného na daný měsíc a veškerými údaji, které potřebuje k zadání platby stravného. Stravné je možné platit v hotovosti, převodem na účet nebo souhlasem k inkasu (v tomto případě je nutné nahlásit číslo účtu vedoucí ŠJ a zřídit si v peněžním ústavu souhlas k inkasu s limitem 600,- Kč na jedno dítě v ZŠ a 800,- Kč na jedno dítě v MŠ).

Úhradu stravného je nutné provést do 20. dne daného měsíce.

Odhlašování stravného

Onemocní-li strávník, nebo nemůže-li se na odběr stravy dostavit, může se odhlásit:

ZŠ, cizí strávníci:

  • elektronicky zde,
  • telefonicky na telefonním čísle 556 307 013 nebo 739 302 356,
  • osobně u vedoucí ŠJ,
  • na emailové adrese: sj.brezova@skolabrezova.com.

MŠ:

  • telefonicky v MŠ (MŠ 78 – 556 307 042, 730 179 752; MŠ 4 – 739 302 361),
  • osobně v MŠ.

Odhlásit se lze nejpozději den předem do 12:30, jen v pondělí nebo po dnu volna do 7:00 ráno.

V případě, že žák ZŠ nebo dítě MŠ onemocní nebo se z jiného důvodu neúčastní výuky, nelze mu     po dobu nepřítomnosti vydávat stravu za zlevněnou cenu, kromě 1. dne absence (kdy si jej může odnést v jídlonosiči). Na další dny si musí žák jídlo odhlásit. V případě, že si stravu neodhlásí, bude mu účtována plná cena stravného platná pro jeho stravovací kategorii.

Vnitřní řád ŠJ zde  

Přihlášky zde, odhlášky zde