Školní klub

Součásti školy jsou školní družina a školní klub.

Školní klub se skládá z 1 oddělení a má kapacitu 50 žáků. K dnešnímu dni jej navštěvuje … dětí.

Provozní doba:            12.30 – 15.30

Počet vychovatelek:   1

E-mail:                        klub.brezova@zsamsbrezovawz.cz

Činnost školního klubu je zaměřena na rozvoj dovedností žáků v oblasti jejich zájmů a na podporu rozvoje kompetencí žáků v souladu s vlastním vzdělávacím programem.

Organizace činnosti ŠK – kroužky: stolní tenis,                                                                                                                                   vaření,                                                                                                                                         tematický tanec,                                                                                                                           kutílek – šikovné ruce,                                                                                                                 zpíváme, hrajeme.

Celoroční plán práce ŠK 2019/2020 zde

Řád ŠK zde + Provoz ŠK a kroužků zde

Další fotografie z činnosti ŠK zde