Základní škola

Základní škola Březová je plně organizovanou školou s 1. až 9. ročníkem. V letošním roce navštěvuje školu 196 žáků, kapacita školy činí 300 žáků.

Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní vzdělání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast.

Škola vyučuje obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola.

Ředitel školy – Mgr. Petr Očadlík, tel. 556 307 040, 778 204 855

Zástupce ředitele školy pro základní vzdělávání – Mgr. Stanislav Mička, tel. 556 315 155, 739 302 358

Výchovný poradce – Mgr. Radek Čech

Speciální pedagog – Mgr. Libuše Králíková

Sborovna – tel. 555 502 959                                                                                                                          e-mailové adresy zaměstnanců školy zde

Rozdělení třídnictví, počty žáků ve školním roce 2018/2019:

Třída Počet žáků Třídní učitel
I. 14 Mgr. Renáta Zlatníková
II. 19 Mgr. Věra Kociánová
III. 21 Mgr. Ivana Šípková
IV. 19 Mgr. Jana Hrbáčová
V. 19 Mgr. Radek Čech
VI. A 19 Mgr. Helena Přibylová
VI. B 19 Mgr. Aneta Klepíková
VII. 28 Mgr. Jitka Víchová
VIII. 21 Ing. Renata Wagnerová
IX. 17 Mgr. Nikola Burdíková

Učitelé bez třídnictví: Mgr. Dana Gajdičiarová, Mgr. Adéla Vincour-Majętna

Školní řád zde + Pravidla hodnocení žáků zde

Školní tiskopisy (žádosti)   zde  

Výroční zpráva zde + Příloha č. 2 zde

Školská rada zde

Další dokumenty zde

Rozvrhy hodin zde

Aktuality ze života školy zde

Fotografie ze školních akcí zde

Školní časopis   2017     2018      1 / 2019  

Historie školy zde

Archív 2017/2018