Školská rada

Při základní škole působí již od roku 2005 školská rada. Byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon), a její působnost je vymezena § 167 a § 168 uvedeného zákona. Zřizovatel školy určil, že naši školskou radu bude tvořit 6 členů.

 

Složení školské rady pro funkční období 2020 – 2023:

Zřizovatele zastupují:                                                                                                                 Lubomír Schustek                                                                                                                      Ing. Martin Vícha

Zákonné zástupce nezletilých žáků zastupují:                                                                        Ing. Monika Cihlářová                                                                                                                Ing. Viktor Topiarz

Pedagogické pracovníky zastupují:                                                                                          Mgr. Věra Kociánová                                                                                                                Mgr. Stanislav Mička

 

Školská rada se mj.                                                                                                                   vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů,                                                            schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,                                                                                schvaluje školní řád,                                                                                                                 projednává návrh rozpočtu,                                                                                                      schvaluje pravidla pro hodnocení žáků,                                                                                   podává podněty a oznámení řediteli školy či zřizovateli.

 

Datum: 20. 10. 2020